MrutyuNondh of smt Krishnaben G.Sheth (Paperwala)

*ગોધરારોડની શ્રી હરિરાય સોસાયટીમાં રહેતા શ્રીમતિ ક્રિષ્નાબેન ગોવિંદલાલ શેઠ
(પેપરવાળા)નું તા:04-05-2017 ના રોજ અવસાન થયું છે. શ્રી રાજુ શેઠના માતૃશ્રી
ક્રિષ્નાબેનના આત્માને પ્રભુ અર્પે તેવી પ્રાર્થના. *

*Regards……આભાર….*

*Gopi Sheth (U.S.A) & Sachin Desai (Dahod)M:- 610-500-1103 & M: 094265
95111Email: dostiyaarki@gmail.com <dostiyaarki@gmail.com> &
sachindahod@gmail.com <sachindahod@gmail.com>*






Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: