બાઇક પરથી પટકાતાં હાથ ફ્રેક્ચર

દાહોદ. તોયણીના માવીસંગભાઇ પટેલના ભાઇ અભેસીંગ પટેલની બાઇક પર પાછળ ભાઇ ને બેસાડી બાઇક પર બેસાડીને જઇ રહ્યા હતાં….

  • Dahod - latest dahod news 021608

    દાહોદ. તોયણીના માવીસંગભાઇ પટેલના ભાઇ અભેસીંગ પટેલની બાઇક પર પાછળ ભાઇ ને બેસાડી બાઇક પર બેસાડીને જઇ રહ્યા હતાં. ગામમાં વળાંકમાં સામેથી એક બાઇક આવી જતાં તેમની બાઇક રોડ સાઇડમાં ઉતરી ગઇ હતી. જેથી અભેસીંગ રોડ પર પટકાતાં ડાબા હાથે ફ્રેક્ચર થયું હતું.

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: