ધાનપુરમાં ભાણેજને મકાઈના ડોડા ખવડાવવાની પરંપરા

ધાર્મિક વિધિવિધાન બાદ નવા પાકેલા અનાજનો ઉપયોગ અનાજની કમી હોય તો પણ પરંપરા મુજબ આ વિધિ કરાય છે

  • Dahod - ધાનપુરમાં ભાણેજને મકાઈના ડોડા ખવડાવવાની પરંપરા

    દાહોદ જિલ્લાના ધાનપુર, લીમખેડા અને દેવગઢ બારીઆ પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચોમાસામાં સિઝનમાં ખેતરમાં તૈયાર થયેલ મકાઈના ડોડા પ્રથમ પોતાના ભાણેજને ખવડાવવાની પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે.

    મકાઈનો પાક તૈયાર થાય એટલે અહીંના ખેડૂતો પોતાના ભાણેજને ડોડા ખવડાવી અને ત્યાર બાદ જરૂરી ખેતરમાં નારિયેળ વધેરી, સ્થાનિક દેવી દેવતાઓની નવાઈની પૂજા કરી અને મકાઈના ડોડા, તેમજ અન્ય અનાજની ઉજાણી કર્યા બાદ મકાઈના ડોડા ખાવામાં આવે છે. અને ઘરનો વડીલ વ્યક્તિ વર્ષોથી પરંપરાગત વિધિ કર્યા વિના નવા પાકેલા ધાન્યનો કણ પણ મોઢામાં નાખતો નથી.

    ગામડાઓમાં ગમે તેવી અનાજની કમી હોય તો પણ વર્ષોની પરંપરા મુજબની ધાર્મિક વિધિવિધાન કર્યા બાદમાં નવું પાકેલા અનાજનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે. આમ હાલમાં જે કાઈ ખેતરમાં અનાજ મકાઈનો પાક થયો હોય તેમાંથી પ્રથમ ભાણેજને ખવડાવવાની પ્રથા કહો કે દાન હાલમાં દાહોદ જિલ્લાના ગામડાઓમાં આ પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે.

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: