દાહોદ નગર પાલિકા તંત્રના બોર્ડની વિવિધ ચેરમેનની વરણી કરવામાં આવી

KEYUR PARMAR – DAHOD
દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાના મુખ્ય શહેરનું દાહોદનાં ગોવિંદનગરમા આવેલ અટલ લાઈબ્રેરી ખાતે નગરપાલિકાના બોર્ડની એક મિટીંગ યોજવામાં આવી જેમાં વિવિધ ખાતાકીય ચેરમેનોની વરણી કરવામાં આવી જે આ પ્રમાણે છે :
કારોબારી: પ્રશાંત દેસાઈ,
બાંધકામ: મુકેશ ખંડેલવાલ,
નગર રચના & વિકાસ: ભાવનાબેન વ્યાસ,
પાણી પુરવઠા: અભિષેક મેડા,
આરોગ્ય: લખન રાજગોર,
દીવાબત્તી: પ્રીતિબેન સોલંકી,
બાગબગીચા: રીનાબેન પંચાલ,
સમાજ કલ્યાણ: કલ્પનાબેન ભગત,
લાયબ્રેરી: કુનાલ બામણિયા,
શોપ & એસ્થાબ્લિસ્ટમેન્ટ: લતાબેન સોલંકી,
એસ્ટાબ્લિસ્ટમેન્ટ: કાઈદ ચુનાવાલા,
ફાયર: સલમાબેન આંબાવાલા,
લિગલ: બિરજુ ભગત,
રમતગમત: નૃપેન્દ્ર દોષી તથા
પક્ષના નેતા: વિનોદ રાજગોર
આ મિટીંગમાં નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર, નગરપાલિકા પ્રમુખ સંયુક્તાબેન મોદી, ઉપપ્રમુખ ગુલશનભાઈ બચાણી, કાઉન્સિલરો તેમજ વિરોધ પક્ષના નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતાં.


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: