દાહોદ ચેકપોષ્ટ પર ગધેડાએ જીપ ને પલ્ટી ખવડાવી

 

દાહોદના નાકા પાસે અકસ્માત , ગધેડું વચ્ચે આવતા જીપે પલ્ટી ખાધી . ચાલાક અને અન્ય લોકો ને ઇજા થઇ હતી પણ જાન હાનિ નથી થઇ.પરંતુ ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે તંત્ર  રખડતા આ ઢોર દાહોદમાં પણ બરોડા જેવા  હાદસા સર્જે તેની રાહ જુએ છે ?


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: