Wednesday, May 16th, 2018

 

જૈનાચાર્ય રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મ. સાહેબ સિગ્નલ, સાંઇનબોર્ડ અને સિગ્નેચર ની વ્યવસ્થા હશે તો જ તમારું જીવન બચી ને રહેશે.

  જૈનાચાર્ય રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મ. સાહેબસિગ્નલ, સાંઇનબોર્ડ અને સિગ્નેચર ની વ્યવસ્થા હશે તો જ તમારું જીવન બચી ને રહેશે. દાહોદ ની ધન્યધારા પર પરમ પૂજ્ય રાજપ્રતિબોધક આચાર્ય દેવ શ્રીમદ શ્રી રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મ. સાહેબ ” માનવ તું રાવણ તું રામ ” એ વિષય પર પ્રવચન આપતા ફાર્માવુયુકે.. આજે પણ લોકો રામ નું આલંબન લઇ જીવન સુધારી રહ્યા છે. હક્ક ની ચીજ નહોતી છતાં મેળવવાના પ્રયત્ન કર્યો તે રાવણ છે , પોતાનો હક્ક ની ચીજ હોવા છતાં છોડી દીધી તે રામ છે… સીતા બીજાની છતાં પકડવા દોડ્યો તે રાવણ .. ગાદીRead More