હોલી જોલી ગૃપ દ્વારા આવતી કાલે સવારમાં હેપ્પી સ્ટ્રીટનું આયોજન

 
 
દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાના મુખ્ય મથક દાહોદના સ્ટેશન રોડ સ્થિત વિશ્રામ ગૃહ વાળા રસ્તા ઉપર હોલી જોલી ગૃપ દ્વારા દાહોદ નગર પાલિકાના સહયોગથી આવતી કાલે તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૮ રવિવારના સવારના ૦૬:૦૦ કલાક થી ૦૮:૦૦ કલાક સુધી હેપ્પી સ્ટ્રીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
હેપ્પી સ્ટ્રીટ માં નાના બાળકો થઈ લઈને મોટેરાઓ સુધીના આનો લાભ કે તેવી સૌ નગરજનો ને વિનંતી.
 


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: