લગ્નના ઇરાદે બે સગીરાનું બળપૂર્વક અપહરણ કરાયું

દાહોદ. રાતડીયા ગામે ગત તા.6 ઓક્ટોબરે હીતેશકુમાર પટેલે સગીરાને પત્ની તરીકે રાખવા માટે અપહરણ કરી ગયો હતો. તેવી જ રીતે…

  • Dahod - લગ્નના ઇરાદે બે સગીરાનું બળપૂર્વક અપહરણ કરાયું

    દાહોદ. રાતડીયા ગામે ગત તા.6 ઓક્ટોબરે હીતેશકુમાર પટેલે સગીરાને પત્ની તરીકે રાખવા માટે અપહરણ કરી ગયો હતો. તેવી જ રીતે ખલતા ગરબડીની સગીરા તેના ભાઇ બહેન સાથે ધાનપુર ગણપતિ વિસર્જન જોવા ગઇ હતી.પરત આવતી વખતે પલ્સર બાઇક પર કાળુ મોહનીયા અને રાયસીંગ મોહનીયાએ ડુમકા ગામે ચોકડી પર સગીરાને રોકી હતી. રાકેશ મોહનીયા રાયસીંગ મોહનીયાની મદદથી સગીરાનું અપહરણ કરી ગયો હતો.

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: