દાહોદ શહેરના મંડાવાવ રોડ સ્થિત શક્તિ નગર સોસાયટી ખાતે નાના ભૂલકાઓ દ્વારા સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું

HIMANSHU PARMAR – DAHOD

          આજ રોજ તારીખ ૨૬મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ના રોજ ભારત દેશ ના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સફાઈ અભિયાન “સ્વચ્છ આંગણું, સ્વચ્છ ગામ” ને આગળ વધારતા દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાનાં મુખ્ય મથક દાહોદ શહેરના મંડાવાવ રોડ સ્થિત આવેલ શક્તિ નગર સોસાયટીના નાના નાના ભૂલકાઓએ મોટા વ્યક્તિઓને પોતાની સમજ શક્તિનો પરિચય આપતા સફાઈ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું અને પૂરી સોસાયટીને પોતાના હાથમાં ઝાડુ લઈને સાફ કરી મોટા લોકોને સફાઈ અભિયાન દ્વારા એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. જે પૂરા દાહોદ શહેરના લોકોને સફાઈ માટે જાગૃત કરવાનો આ નવો અભિગમ હાથ ધર્યો હતો.






Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: