દાહોદ ધોરણ 12માં બાયોલોજીમાં સેન્ટ. સ્ટિફન્સ સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની રુકૈયા જિલ્લામાં બીજા ક્રમે શાળામાં પ્રથમ

NewsTok24 Desk Dahod
ગુજરાત રાજ્યના  ગુજરાત હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન  બોર્ડ દ્વારા હાલમાં જાહેર કરાયેલ ધોરણ 12માં વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામોમાં દાહોદ જિલ્લાનું કુલ પરિણામ 70% હતું અને તેમાં દાહોદ જિલ્લામાં ધ્વનિ સંદીપ શાહ 99.71 પર્સેન્ટાઇલ સાથે પ્રથમ ક્રમાંકે આવી હતી જયારે સેન્ટ.સ્ટીપફન્સ શાળાની વિદ્યાર્થીની રુકૈયા કૂતરવડલીવાળા દાહોદ જિલ્લામાં દ્વીતીય  સ્થાને સેન્ટ . સ્ટિફન્સ શાળામાં 99.39 પર્સેન્ટાઇલ સાથે પ્રથમ રહી અને શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું હતું.


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: