દાહોદ જિલ્લા સહકારી સંઘના ઉપક્રમે મેનેજમેન્ટ કોર્ષ તાલીમ વર્ગ યોજાયો

દાહોદ જિલ્લા સહકારી સંઘના ઉપક્રમે 15 થી 17 સપ્ટેમ્બર ત્રિદિવસીય પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ કોર્ષ ફોર એમ્પ્લોઇઝ ઓફ અર્બન…

  • Dahod - દાહોદ જિલ્લા સહકારી સંઘના ઉપક્રમે મેનેજમેન્ટ કોર્ષ તાલીમ વર્ગ યોજાયો

    દાહોદ જિલ્લા સહકારી સંઘના ઉપક્રમે 15 થી 17 સપ્ટેમ્બર ત્રિદિવસીય પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ કોર્ષ ફોર એમ્પ્લોઇઝ ઓફ અર્બન કો. ઓપરેટીવ બેન્ક તથા કો.ઓપ.ક્રેડીટ સોસાયટીને રાષ્ટ્રના બેંકીંગ ક્ષેત્રમાં અર્થકરણમાં ક્રેડીટ ક્ષેત્રમાં વિકાસ અંગે સચોટ માહિતી જોગ દર્શન મળે લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજી ઇન બેકીંગ એન્ડ ક્રેડીટ સોસાયટી તથા પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ અંગેનું એક ત્રિદિવસીય ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ દાહોદ જિલ્લા સહકારી સંઘ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. ક્રેડીટ સોસાયટીને લગતા પ્રશ્નો સમસ્યાઓ અને તેના ઉકેલ ગુજરાત સહકારી સંઘના માનદ મંત્રી હર્ષદભાઇ એમ.શાહે આપી હતી. સંઘના ચમેરમેન કલસીંગભાઇ મેડાએ બેન્કો ક્રેકીટ સોસાયટીઓ દૂધ મંડળીઓએ તેમના નિકળતા શિક્ષણ ફંડ ફાળો નિયમિત રીતે સંઘમાં જમા કરાવવો જોઇએ અને આવા સેમિનારોમાં ભાગ લઇ તજજ્ઞોનો લાભ લેવા પર ભાર મુક્યો હતો.

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: