દાહોદ જિલ્લા પોલીસવડાની સૂચનાથી Dy.S.P. દ્વારા રાત્રી દરમિયાન સઘન ચેકીંગ હાથ ધરાતા ચોરોમાં ફફડાટ

 THIS NEWS IS SPONSORED BY –– RAHUL HONDA 

દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાના મુખ્ય મથક દાહોદ નગરમાં મોડી રાત્રે હતી ચોરીઓને અટકાવવા માટે દાહોદ જિલ્લા પોલીસવડા હિતેશ જોઇસરના માર્ગદર્શન અને સીધી સુચનાથી દાહોદ Dy.S.P. કલ્પેશ ચાવડા દ્વારા દાહોદ ટાઉનમાં દાહોદ ટાઉન P. I. વસંત પટેલ અને પોલીસ સ્ટાફને સાથે રાખીને એક ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં રાત્રી દરમિયાન અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ત્રણ-ત્રણ ચાર-ચાર કલાક સુધી વાહનોના સઘન ચેકીંગ તથા ડોક્યુમેન્ટનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે તથા જે લોકો વાહન ચલાવી આવતા જતા હોય છે.
તેઓની ઓળખ કરવામાં આવે છે અને જો ડોક્યુમેન્ટની પુરતતા ન હોય તો તેઓને દંડ કરવામાં આવે છે. અને તેઓની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે આ તમામ કાર્યવાહીનો હેતુ કોઈને હેરાન કરવાનો નથી. આ કાર્યવાહી બહુ સરળતાથી કરવામાં આવે છે. કોઈને કડક શબ્દોમાં કહેવામાં આવતું નથી. ફક્ત જે લોકોનું ચેકીંગ કરવામાં આવે છે તે લોકો પાસે ફક્ત ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવે છે અને જો તેઓ પાસે ડોક્યુમેન્ટ ન હોય તો તેમને દંડ કરી પાવતી આપવામાં આવે છે. અને આનો મુખ્ય હેતુ દાહોદ શહેર માંથી બાઈક ચોરીની બનતી ઘટનાઓને રોકવા માટેનો એક પ્રયાસ છે જેને કારણે અસામાજીક તત્વોમાં ભય અને ડર ફેલાયો છે તથા તેઓ આ કૃત્ય કરતાં અટકે તે માટે દાહોદ શહેરમાં જુદા જુદા વિસ્તારોમાં આવી ડ્રાઇવ કરવામાં આવે છે, અને રાતના સમયે થતી ઘરફોડ, ચોરી અને દુકાનોમાં થતી ચોરી અટકાવવા માટે પણ આ ડ્રાઈવ એક મહત્વનો ભાગ ભજવશે. તેવું દાહોદના લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

આ સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન Dy.S.P. કલ્પેશ ચાવડા સ્થળ પર પોતે ચેકિંગમાં હાજર રહી અને તેમની હાજરીમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરાવી રહ્યા છે


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: