દાહોદ જિલ્લાના પોલીસ અને ડોક્ટરોની સાથે સાથે વિદ્યુત બોર્ડના ઇજનેરો અને લાઈન સ્ટાફ ભાઈઓ પોતાની કે પરિવારની ચિંતા કરવાને બદલે સમાજમાં તથા હોસ્પિટલોમાં ૨૪ કલાક સતત વીજ પુરવઠો મળી રહે તેની ચિંતા કરી ઉમદા કામગીરી કરેલ

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાઇરસના કારણે આશરે અઢી લાખ લોકોને અસર થયેલ છે અને આશરે ૧૨૦૦૦ જેટલા મનુષ્યના મૃત્યુ થયેલ છે ત્યારે ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વિવિધ પગલાઓ આ મહામારીને અટકાવવા માટે લેવામાં આવેલ છે. જેના અનુસંધાને તમામ લોકોને જરૂરી કામ સિવાય ઘરની બહાર નીકળવા માટે ની સ્વેચ્છિક મનાઈ કરવામાં આવેલ છે. ઘણી બધી સર્વિસો – મહાનગરો બંધ રાખવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે.
આવા કપરા સમયે જિલ્લા પોલીસ સ્ટાફ અને ડોક્ટરોની સાથે સાથે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ – વિદ્યુત બોર્ડ ના ઇજનેરો – લાઇન સ્ટાફ ભાઈઓ – અધિકારીઓ કર્મચારીઓ પોતાની કે પોતાના પરિવારની ચિંતા કરવાને પ્રાથમિકતા આપ્યા વગર સમાજમાં – હોસ્પિટલોમાં સતત વીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે ચિંતા કરી ૨૪ કલાક સતત કામગીરી ઓ આવા કપરા સમયે પણ કરતા રહેલ છે. આ કામગીરી માટે સર્વે વીજ કર્મચારીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવે છે.
આપને સૌને ખ્યાલ છે કે અતિવૃષ્ટિ – અનાવૃષ્ટિ – વાવાઝોડા – ધરતીકંપ વગેરે કુદરતી આફતોના સમયે સમગ્ર ગુજરાતના વિદ્યુત ક્ષેત્રના ઇજનેરો – લાઇન સ્ટાફ ભાઈઓ – અધિકારીઓ – કર્મચારીઓ દ્વારા ખુબજ નોંધનીય કામગીરી થી સતત વીજ પુરવઠો સમાજને મળી રહે તે માટે પોતાની જાતની પરવા કર્યા વગર સતત પ્રયત્નો કરેલ છે આ સમયે આપણે સૌને બિરદાવીએ.
જીઈબી એન્જિનિયર્સ એસોસિએશન દ્વારા સર્વે અધિકારીઓ – કર્મચારીઓ – ઇજનેરો – લાઇન સ્ટાફ ભાઈઓને આવા કપરા સમયે સારી કામગીરીઓ કરી સતત વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા બદલ આભાર માનવામાં આવે છે તથા અભિનંદન પાઠવવામાં આવે છે.


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: