દાહોદમાં 22 લાખના ચેક પર ખોટી સહી કરીને બેંકમાં નાખતા ફરિયાદ

વેચાણ બાદ વધુ નાણાં લેવા ખોટી પ્રોમિસરી નોટ પણ બનાવી ઓફિસમાંથી જાણ બહાર ચેકો મેળવી બેન્કમાં પણ નાંખી દીધા…

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: