દાહોદમાં સ્થળ પસંદગી માટે બોલાવ્યા બાદ પ્રક્રિયા મોકુફ રાખતાં ઉમેદવારોનો હોબાળો

ધો.8ના ઉમેદવારો મેરીટમાં આવ્યા બાદ બોલાવ્યાં હતાં ગણિત-વિજ્ઞાનમાં લોચો પડતાં અંગ્રેજી વાળાને પણ લટકાવ્યા…

  • Dahod - દાહોદમાં સ્થળ પસંદગી માટે બોલાવ્યા બાદ પ્રક્રિયા મોકુફ રાખતાં ઉમેદવારોનો હોબાળો

    દાહોદ જિલ્લામાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સંચાલિત અનુદાનિત આશ્રમ શાળાઓમાં ધોરણ 8ની ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિદ્યા સહાયકોની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર એનઓસી મુજબની ભરતી પ્રક્રિયા કરવા માટે કેટેગરી વાઇઝ અને વિષયવાર મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ થયેલા અંગ્રેજી અને ગણિત-વિત્રાન વિષયમાં અગ્રતા ક્રમે આવતાં ઉમેદવારોને મંગળ‌વારના રોજ દાહોદની પ્રાયોજના કચેરી ખાતે

    …અનુ. પાન. નં. 2

    સ્થળ પસંદગી માટે બોલાવ્યા બાદ પ્રક્રિયા મોકુફ રાખવામાં આવતાં ઉમેદવારોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો તસવીર સંતોષ જૈન

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: