દાહોદમાં સીમંધર મંદિરે ગુરુ સપ્તમીની બીજા દિવસે પણ ધામધૂમથી ઊજવણી

NEWSTOK24 Desk Dahod
દાહોદમાં સીમંધર મંદિરે ગુરુ સપ્તમીની બીજા દિવસે પણ ધામધૂમથી ઊજવણી


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: