દાહોદમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે ઉદાસીનતા

દાહોદ | દાહોદ ખાતે બે ઈનિંગમાં સારો વરસાદ વરસી જતા દાહોદમાં સિઝનનો આશરે 85% વરસાદ થઇ જવા પામ્યો હોવા છતાંય હજુ…

  • Dahod - દાહોદમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે ઉદાસીનતા

    દાહોદ | દાહોદ ખાતે બે ઈનિંગમાં સારો વરસાદ વરસી જતા દાહોદમાં સિઝનનો આશરે 85% વરસાદ થઇ જવા પામ્યો હોવા છતાંય હજુ વાતાવરણમાં અસહ્ય ઉકળાટ પ્રવતી રહ્યો છે. દાહોદમાં ભલે 25 ઇંચ ઉપરાંત વરસાદ થયો પરંતુ સ્થાનિક તંત્ર અને નાગરિકોની ઉદાસીનતાને લઈને વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ થાય તેવું કોઈ આયોજન નહીં હોઈ હજારો ગેલન પાણી એમજ નિરર્થક વહી જાય છે. દાહોદનો છાબ તળાવ પણ પાણી સંગ્રહ કરવાની સંગ્રહશક્તિ ખોઈ બેઠું છે.

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: