દાહોદમાં ધોરણ12ના વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં બિયોલોજીમાં ધ્વનિ સંદીપ શાહ જિલ્લામાં 99.71 પરસન્ટાઇલ સાથેપ્રથમ

NewsTok24 Desk Dahod
સમગ્ર ગુજરાતનું ધોરણ12માં નું આજે વિજ્ઞાન પ્રવાહ નું
રિઝલ્ટ જાહેર દાહોદ જિલ્લામાં  ધ્વનિ સંદીપ શાહ બીઓલોજી વાળા ગુપની વિદ્યાર્થી  99.71 પરસન્ટાઇલ સાથે જિલ્લામાં પ્રથમ. દાહોદ વણિક સમાજ નું ગૌરરાવ વધાર્યું.
 


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: