છાપરી ખાતે ચોથા તબક્કાનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાયો

લોકોને ઉપયોગી દસ્તાવેજો સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં તુર્તજ મળે છે દીપપ્રાગટ્ય સાથે સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું…

  • Dahod - છાપરી ખાતે ચોથા તબક્કાનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાયો

    દાહોદ તાલુકાનો ગ્રામ્ય વિસ્તારનો ચોથા તબક્કાનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ મામલતદાર પટેલ છાપરી, પ્રાથમિક શાળા સંકુલ ખાતે યોજાયો હતો. જેમાં છાપરી, ઉસરવાણ, બોરવાણી, ખોડવા, ચોસાલા, ખરોડ, રેંટીયા, ડોકી, ડોકી, ડુંગરા ગામોનો સમાવેશ થાય છે.

    દીપપ્રાગટ્ય સાથે સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરતાં મામલતદાર પટેલે જણાવ્યુ હતુ કે આ સેવાસેતુ કાર્યક્રમનો મૂળભૂત ઉદેશ લોકોના પ્રશ્નોને જરૂરિયાતોને ત્વરિત નિકાલ કરવા માટેનો છે. ચુંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, મા અમૃત્તમ કાર્ડ, ૭/૧૨, ૮-અની નકલો, જાતિના દાખલા, આવકના દાખલા, વાહન લાયસન્સ જેવા દસ્તાવેજો સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં તુર્તજ મળી જાય છે.

More From Madhya Gujarat


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: